Media:

Flere leser nyheter på nett

Andelen av befolkningen som så på lineær-TV og hørte på radio holdt seg stabil i 2020, etter mange års nedgang. Flere så og hørte direktesendte nyheter på TV og radio, og flere har også lest og betalt for nettaviser.

Flere leser nyheter på nett. Foto: Medietilsynet

Det er hovedkonklusjonen i det nye Mediebarometeret fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Det siste tiåret har det vært nedgang i andelen av befolkningen som ser på såkalt lineær-TV. I 2012 lå andelen for første gang under 80 prosent, og 2019 var det første året da under halvparten av befolkningen så på TV, med 48 prosent. I 2020 var det 48 prosent som så på lineær-TV.

– Her ser vi en tydelig sammenheng med koronapandemien. I årets første kvartal, hvor målingen i hovedsak skjedde før Norge stengte ned, fortsatte nedgangen slik den har gjort i flere år for lineær-TV. I de tre påfølgende kvartalene flatet dette ut. Altså var det ikke flere som droppet lineær-TV utover året, sier Emma Schiro, statistikkansvarlig for Norsk mediebarometer, til ssb.no.

Mer direkte

En større andel av de som så på TV en gjennomsnittsdag valgte å se på direktesendte nyheter i fjor. Særlig var det flere unge kvinner som så mer på direktesendte nyheter i 2020.

– Også flere av radiolytterne hørte på nyheter i 2020. 47 prosent av de som hørte på radio gjorde dette, som er en liten økning fra 2019, sier Schiro.

Oppslutningen om radio har falt helt siden 2014. I 2020 flatet også denne trenden ut, da 49 prosent oppga å ha hørt på radio en gjennomsnittsdag.

LES OGSÅ: Flere aviser søker om mediestøtte

Flere leser aviser på nett

Andelen som leser papiravis har gradvis falt fra år til år siden 1994, da andelen var på 85 prosent. I 2020 var det 24 prosent av befolkningen som leste papiravis en gjennomsnittsdag – en nedgang på tre prosentpoeng fra året før.

Men flere leser nyheter på nett.. Den samlede andelen som leser aviser på enten papir eller nett en gjennomsnittsdag, økte fra 73 prosent i 2019 til 77 prosent i 2020, ifølge SSB.

– Det er helt tydelig at folk har vært opptatt av å få med seg nyheter i 2020. Andelen som har tilgang til betalt nettavisabonnement har også økt til 29 prosent fra 26., sier Schiro.

LES OGSÅ: Polaris Medie investerer i e-sport og gaming

Unge bruker sosiale medier

Av de som bruker internett (92 prosent) er det nesten halvparten – 44 prosent – som finner og leser nyheter på sosiale medier.

– Det er i størst grad ungdommene som leser eller ser på nyheter på sosiale medier. I alderen 16-19 år er det 69 prosent som gjør dette, sier Emma Schiro.

Snapchat og Facebook er de plattformene hvor flest leser nyheter, og andelen som leser nyheter på hver plattform følger i stor grad hvor mange som bruker de i utgangspunktet. Facebook er klart mest populært blant de i alderen 20 år og oppover, og er generelt den sosiale kanalen flest voksne leser nyheter fra. Snapchat er det sosiale mediet hvor flest under 20 år finner sine nyheter.