Saksøkte advokaten sin etter boligsalgstvist

Stein Vanebo har saksøkt advokaten han brukte i forbindelse med boligsalgstvisten sin. Foto: Terje Svaan