De største og minste foretakene bidrar mest til verdiskapningen

Foretak med over 49 ansatte står for 51 prosent av verdiskapningen her i landet. Også de aller minste foretakene bidrar mye til verdiskapningen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB

50,4 prosent av alle sysselsatte i Norge jobbet i 2019 i foretak med mer enn 49 ansatte. Samtidig sto disse for 51,4 prosent av verdiskapningen her til lands, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Blant de mindre foretakene var det de aller minste, de med 0 til 1 sysselsatte, som sto for den største verdiskapningen med 13,6 prosent. Disse foretakene hadde likevel bare 5,5 prosent av de sysselsatte.