Gjelsten om kjøpet av Værdalsbruket: - Dette er en investering med hjertet

Bjørn Rune Gjelsten sier det er et stort ansvar å ta over Værdalsbruket, som utgjør nesten 60 prosent av hele Verdal kommune.

Bjørn Rune Gjelsten eier Gjelsten Holding. som igjen eier Fabritius Gruppen, selskapet som er i ferd med å kjøpe Værdalsbruket. Foto: OLE BERG-RUSTEN / NTB

Bjørn Rune Gjelsten har som tidligere meldt onsdag morgen, inngått avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i AS Værdalsbruket fra Storebrand ASA og Storebrand Livsforsikring AS, gjennom et av sine 100 prosent eide selskaper, Fabritius Gruppen AS.

LES OGSÅ: Gjelsten tar over Værdalsbruket

Værdalsbruket ble grunnlagt i 1655 av Peder Juel. Storebrand ble eneeier av Værdalsbruket i 1935.Værdalsbruket er Norges nest største private skogeierselskap (900 000 daa) med eierskap til skog- og fjellterreng i Verdal kommune, og utgjør 58 prosent av Verdal kommunes arealer, melder Fabritius Gruppen AS i en pressemelding onsdag morgen.

Kalkressurser

Selskapet eier store kalkressurser i en av Europas store forekomster av kvalitetskalk, hvor det årlig hentes ut store volum kalkressurser. Værdalsbruket har også en større eierpost i InnTre AS, et betydelig sagbruk og en viktig industrivirksomhet.

- Det er et stort privilegium og en unik mulighet å kunne få overta en så spesiell og flott eiendom, som gjennom lang tid har blitt forvaltet godt av Storebrand. Det er samtidig et stort ansvar, som jeg er motivert for, men ydmyk til, sier Bjørn Rune Gjelsten i en pressemelding,

- Vi har et langsiktig tidsperspektiv på eierskapet og vil sammen med dagens administrasjon og Verdal kommune fortsette å utvikle de mulighetene som ligger på eiendommen. Dette er en investering med hjertet og det vil også prege vår tilnærming til eiendommen fremover», sier Bjørn Rune Gjelsten videre.

LES OGSÅ I ADRESSA-ARKIVET: Store private eiendommer i Trøndelag (+)

Hovedkontor i Verdal fortsatt

Værdalsbruket vil fortsatt ha sitt hovedkontor og administrasjon i Verdal kommune, slik det er i dag, mens eierskapet legges i Fabritius Gruppen AS, et 100 prosent eid selskap av Gjelsten Holding AS. Eierskapet vil bli utøvd gjennom Værdalsbrukets styre og i tett dialog med dagens administrasjon.

Følg MN24 på Facebook