Norske husholdningers gjeld øker raskere

Innenlandsgjelden til norske husholdninger vokste raskere i mars enn i februar og er nå på til sammen 3.839 milliarder kroner.

Oslo 20170711. Illustrasjonsbilde av kredittkort. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB

Oversikten over publikums innenlandske lånegjeld (K2) viser at tolvmånedersveksten for husholdningenes andel av denne gjelden har økt fra 4,8 til 4,9 prosent fra utgangen av februar til utgangen av mars.

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakenes økte ikke i samme periode, men ble liggende på 4,4 prosent i utgangen av mars. Den totale samlede gjeldsveksten, økte fra 4,9 til 5 prosent, viser SSBs kredittindikatoren fra Statistisk sentralbyrå.

Av den totale gjelden på 6.395 milliarder kroner, var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av mars.