Nordmenn kjøper mer reinkjøtt

Under pandemien har salget av reinkjøtt i hotell og restaurantmarkedet sviktet, men det har vært en økning i forbrukermarkedet.

Reinkjøtt er mer populært, Foto: Markedsutvalget for reinkjøtt / Eva Brænd

Sammenlignet med fjorårets vintersesong har salget av reinkjøtt i forbrukermarkedet økt. Markedssituasjonen for reinkjøtt er god og prisen til reineier har gått opp, melder Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

– Under pandemien har forbrukerne valgt å lage mer mat hjemme. Dette har gitt positive utslag på salget av reinkjøtt. Jeg finner det interessant at salget i forbrukermarkedet har økt, og framover er det viktig at det arbeides aktivt for å holde reinkjøttets posisjon i markedet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Følg MN24 på Facebook

Styrket posisjon

Siden 2010 har Markedsutvalget for reinkjøtt jobbet for reinkjøttets posisjon i markedet. I 2020 gjennomførte Skuterud Kløvstad AS en markedsanalyse på oppdrag for Markedsutvalget for reinkjøtt. Under årets reinkjøttkonferanse nylig ble funnene presentert.

Analysen avdekket bl.a. at ønsket om å spise mer reinkjøtt er stort. Videre at kunnskapen om reinkjøttet er lav blant folk flest. Dette gjelder hvor man får tak i reinkjøtt og hvordan det tilberedes, og ikke minst hvordan reindriftsnæringen foregår i Norge.

Underlag videre

– Når man skal drive markedsføring av reinkjøtt er det viktig å ha solid kunnskap om forbrukerne. Markedsanalysen som nå er gjennomført vil være et sentralt underlag for Markedsutvalget for reinkjøtt sitt veivalg fremover, sier Olaug Bollestad.