20 000 færre arbeidsledige i Trøndelag på ett år

Nedgangen i arbeidsledighet siden koronaen traff i fjor, vises nå for alvor i tallene fra Nav Trøndelag.

Bente Wold Wigum, direktør i Nav Trøndelag. Foto: Morten Antonsen

Ved utgangen av april er det 13 431 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav i Trøndelag. Dette er en nedgang på 19 610 personer siden april i fjor, og 821 færre enn i mars måned. Antallet ledige utgjør 5,4 prosent av arbeidsstyrken

– Vi er svært glade for å se at ledigheten fortsetter å gå ned. Trøndelag er blant fylkene med størst nedgang blant helt ledige og vi har også en god nedgang i antall delvis ledige. I april ser vi også en økning i antall utlyste stillinger og det er et godt tegn, sier Bente Wold Wigum, direktør i Nav Trøndelag i en pressemelding..

Se tall for alle kommunene nederst i saken!

Flere på tiltak

I Trøndelag er det i april 6 814 helt ledige (2,7 prosent), 5 432 er delvis ledige (2,2 prosent) og 1 185 er arbeidssøkere i tiltak (0,5 prosent). Sammenligner vi med samme måned i fjor er det en nedgang på 19 610 personer. Antall helt ledige er redusert med to-tredeler fra samme måned i fjor (-67 prosent), melder Nav Trøndelag.

Siden forrige måned er antall helt ledige redusert med over 500 personer, mens antall delvis ledige er redusert med nær 400 personer.

– For å bistå slik at flere kommer seg ut i jobb blant annet gjennom kvalifisering, har vi fått økte tiltaksrammer. Antall på tiltak har økt med 265 siste året, og med 79 personer siste måned, sier Wigum.

LES OGSÅ: 40 millioner til opplæring av norske sesongarbeidere

Nedgang i permitterte

27 prosent av de helt ledige og 50 prosent av de delvis ledige er permittert. Det utgjør til sammen 4 591 personer, en nedgang på 274 personer fra mars i år. Det er nedgang i både helt og delvis permitterte. En av tre permitterte jobber innen reiseliv og transport.

Det er fortsatt reiseliv og transport som har flest både helt (1 281) og delvis ledige (1 295). Den siste måneden har antall helt ledige i yrkesgruppen holdt seg stabil med en marginal økning på 15 personer. Antall delvis ledige er redusert med 130 personer.

Innenfor bygg og anlegg er 751 personer helt ledige, en nedgang på 169 personer fra mars i år. I tillegg er 294 delvis ledige, en nedgang på 46 personer den siste måneden.

Her finner du flere saker om arbeidsliv

Nedgang i ledighet i alle aldersgrupper

Aldersgruppen mellom 20-24 år har høyest andel helt ledige av arbeidsstyrken med 4,0 prosent. Ledigheten er spesielt høy blant menn, hvor andelen helt ledige er 4,7 prosent. Lavest andel helt ledige er det i den aller yngste aldersgruppen, 19 år og under med 1,6 prosent. Langtidsledigheten øker særlig blant de eldste aldersgruppene.

I løpet av april ble det lyst ut 5 629 stillinger på arbeidsplassen.no. Flest nye utlysninger kom innen helse, pleie og omsorg (975), bygg og anlegg (722) samt undervisning (546).

Lavest andel helt ledig finner vi i Tydal (0,7 prosent), Høylandet (1,1 prosent) og Lierne (1,3 prosent). Høyest ledighet finner vi i Meråker (5,1 prosent), Stjørdal (3,5 prosent) og Namsskogan (3,4 prosent).

Tallene for noen av de største byene:

Trondheim 3,0 prosent Steinkjer 3,2 prosent Stjørdal 3,5 prosent Levanger 2,4 prosent Verdal 3,2 prosent Namsos 2,3 prosent

Helt ledige pr. kommune:

50 Trøndelag - Trööndelage
AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor AntallEndring fra i fjor Prosent
I alt6 8142,7-13 802-67
5001 Trondheim3 3553,0-6 773-67
5006 Steinkjer3843,2-604-61
5007 Namsos1792,3-364-67
5014 Frøya622,2-85-58
5020 Osen81,8-11-58
5021 Oppdal661,8-293-82
5022 Rennebu191,6-64-77
5025 Røros802,7-256-76
5026 Holtålen161,6-65-80
5027 Midtre Gauldal641,9-120-65
5028 Melhus2102,4-528-72
5029 Skaun992,2-240-71
5031 Malvik2393,2-397-62
5032 Selbu361,7-100-74
5033 Tydal*0,7**
5034 Meråker595,1-73-55
5035 Stjørdal4333,5-828-66
5036 Frosta251,9-77-75
5037 Levanger2562,4-494-66
5038 Verdal2443,2-532-69
5041 Snåase - Snåsa222,1-41-65
5042 Lierne91,3-25-74
5043 Raarvihke - Røyrvik52,2-10-67
5044 Namsskogan143,4-11-44
5045 Grong282,3-42-60
5046 Høylandet71,1-22-76
5047 Overhalla442,2-66-60
5049 Flatanger183,0-17-49
5052 Leka41,5-8-67
5053 Inderøy802,4-121-60
5054 Indre Fosen1132,2-318-74
5055 Heim491,6-153-76
5056 Hitra491,8-107-69
5057 Ørland1402,7-277-66
5058 Åfjord321,4-102-76
5059 Orkland2322,5-424-65
5060 Nærøysund1142,2-101-47
5061 Rindal171,6-34-67

Delvis ledige pr. kommune:

50 Trøndelag - Trööndelage
AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor AntallEndring fra i fjor Prosent
I alt5 4322,2-6 073-53
5001 Trondheim2 6522,3-2 637-50
5006 Steinkjer2321,9-314-58
5007 Namsos1441,8-211-59
5014 Frøya451,6-59-57
5020 Osen61,3-11-65
5021 Oppdal942,6-142-60
5022 Rennebu191,6-30-61
5025 Røros923,1-102-53
5026 Holtålen222,2-21-49
5027 Midtre Gauldal461,3-100-68
5028 Melhus1852,1-275-60
5029 Skaun801,8-125-61
5031 Malvik1882,5-179-49
5032 Selbu472,2-18-28
5033 Tydal92,100
5034 Meråker312,7-18-37
5035 Stjørdal3913,2-303-44
5036 Frosta292,3-42-59
5037 Levanger1991,9-264-57
5038 Verdal1582,1-220-58
5041 Snåase - Snåsa141,3-25-64
5042 Lierne71,0-21-75
5043 Raarvihke - Røyrvik73,0-5-42
5044 Namsskogan102,4-25-71
5045 Grong322,6-24-43
5046 Høylandet111,7-6-35
5047 Overhalla291,4-45-61
5049 Flatanger101,6-17-63
5052 Leka51,9-2-29
5053 Inderøy611,8-91-60
5054 Indre Fosen1042,1-126-55
5055 Heim431,4-61-59
5056 Hitra521,9-75-59
5057 Ørland621,2-91-59
5058 Åfjord492,2-45-48
5059 Orkland1822,0-244-57
5060 Nærøysund791,6-60-43
5061 Rindal60,6-39-87