Går av som styreleder i Trønderenergi: - Undervurderte vind-motstanden

Går av vakt: På Per Kristian Skjærviks 14 år lange vakt som styreleder i Trønderenergi, har han stått bak fire store endringer i det regionale kraftselskapet. Vindkraftutbyggingen er en av dem, og den det har vært mest oppstyr om. Foto: Morten Antonsen