Har passert en kvart million digitale abonnenter

Inntektsvekst, trafikkvekst og vekst i antallet digitale abonnenter er nøkkelordene for Polaris Media i første kvartal. Samtidig gikk kostnadene ned.

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media. Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres...

Mediekonsernet med hovedkvarter i Trondheim kunne legge frem sterke tall i første kvartal av 2021, sammenlignet med 2020. En vekst i EBITDA (inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) forklares med økte digitale abonnementsinntekter og distribusjonsinntekter og reduserte kostnader, selv om koronapandemien fortsatt påvirker økonomien i mediekonsernet.

Nøkkeltallene for Polaris Media-konsernet første kvartal 2021:

 • EBITDA på 67 millioner kroner, økning fra 26 millioner i 2020
 • Driftsinntekter på 880 millioner kroner, økning fra 858 millioner i 2020
 • Driftskostnader på 816 millioner kroner, en reduksjon fra 832 millioner i 2020
 • Antall digitale abonnenter har økt fra 205 000 til 252 000 siden første kvartal 2020
 • Daglige brukere på mobil har økt fra 909 000 til 978 000 siden første kvartal 2020

Vekst i trafikk

- Det er gledelig at så godt som alle våre underkonsern i både Norge og Sverige hadde en resultatvekst i første kvartal. Målt mot et sterkt første kvartal i fjor, har våre mediehus vekst i antall sidevisninger, brukere og digitale abonnenter. Polaris Media har nå 252 000 digitale abonnenter, 978 000 daglige brukere på mobil og over 60 millioner sidevisninger per uke. Dette er et resultat av gode innholdsprodukter som setter dagsorden og følger opp viktige saker. Trykkerivirksomheten leverer et stabilt godt resultat på tross av fortsatt reduksjon i inntektene, og vi lykkes godt både i Norge og Sverige med satsingen på distribusjon av netthandelsprodukter. Distribusjonsvirksomheten hadde en inntektsvekst på hele 25 prosent mot i fjor, sier konsernsjef Per Axel Koch i en børsmelding og pressemelding torsdag morgen.

Samme dag brøt også nyheten om at Polaris Media kjøper seg opp i Stampen Media i Sverige.

- Strukturell vekst og nye inntektsstrømmer er strategisk viktig for Polaris Media. Vi er svært fornøyde med at vi nå, sammen med NWT Gruppen og VK Media, kjøper de resterende 49 prosent av Stampen Media. Selskapet har hatt en meget positiv resultatutvikling de siste to årene, og vi ser fram til å fortsette arbeidet med den digitale transformasjonen, sier Koch.

LES OGSÅ: Polaris Media kjøper seg opp i Sverige

Digitalvekst jevner ut papirfall

Vekst i digitale abonnements- og annonseinntekter, i tillegg til økte distribusjonsinntekter, gir en økning i EBITDA for den norske delen av konsernet. Antall digitale abonnenter har økt fra 131 000 til 158 000 siden første kvartal 2020, en vekst på 21 prosent. Økte digitale annonseinntekter utjevner nedgangen i annonseinntekter på papir, slik at totale annonseinntekter er på samme nivå som første kvartal i fjor.

Nøkkeltall Polaris Media (Norge) første kvartal 2021:

 • EBITDA på 46 millioner kroner, økning fra 21 millioner i 2020
 • Driftsinntekter på 547 millioner kroner, en økning fra 528 millioner i 2020
 • Driftskostnader på 503 millioner, en reduksjon fra 506 millioner i 2020

Bedring i Sverige

Også i Sverige peker pilene riktig vei for Polaris Media. Inntektene øker noe og kostnadene faller:

Nøkkeltall Stampen Media (Sverige) første kvartal 2021 - norske kroner:

 • EBITDA på 21 millioner norske kroner, en økning fra 4 millioner i 2020
 • Driftsinntekter på 333 millioner kroner, økning fra 330 millioner i 2020
 • Driftskostnader på 312 millioner kroner, en reduksjon fra 326 millioner i 2020

Økningen i EBITDA i Stampen Media skyldes ifølge Polaris Media i hovedsak vekst i digitale abonnementsinntekter og kostnadsreduksjoner. Antall digitale abonnenter i Sverige har økt fra 74 000 til 94 000 siden første kvartal 2020, en vekst på 26 prosent. Papirbaserte annonseinntekter er fortsatt negativt påvirket av pandemien slik at totale annonseinntekter viste tilbakegang også i første kvartal.

Konsernet har en kontantbeholdning på 780 millioner kroner og rentebærende gjeld på 502 millioner kroner ved slutten av første kvartal 2021.

Nye investeringer

I 2021 har Polaris Media gjort flere investeringer som skal skape nye inntektsstrømmer. Selskapet har kjøpt 12 prosent av aksjene i Mentor Medier sammen med en strategisk samarbeidsavtale.

I tillegg har Polaris Media kjøpt 20 prosent av aksjene i Folkeinvest AS og 22 prosent av e-sport-selskapet Good Game AS.

LES OGSÅ: Investerer i e-sport og gaming

Trond Berger er forøvrig valgt som ny styreleder i Polaris Media AS. Det skjedde under generalforsamlingen i mediekonsernet onsdag kveld. Berger etterfølger tidligere VG-redaktør Torry Pedersen som har vært styreleder siden 2019.

LES OGSÅ: Ny styreleder i Polaris Media

Polaris Media eier en rekke mediehus i Norge og Sverige, deriblant ti mediehus rundt om i Midt-Norge: Adresseavisen, Avisa Sør-Trøndelag, Brønnøysunds Avis, Bladet, Fosna-Folket, Hitra-Frøya, Innherred, Opp, Steinkjer24 og Trønderbladet - som alle også står bak MN24. Ansatte i disse selskapene kan ha aksjer i Polaris Media.