Polaris Media øker i Sverige - kjøper ut minoritetsaksjonærene i Stampen Media

Polaris Media, svenske NWT Gruppen og VK Media øker via konsortiet PNV Media sitt eierskap i Stampen Media, gjennom kjøp av tilnærmet alle aksjene til minoritetseierne i Stampen Media.

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media. Foto: Vidar Ruud / NTB

Det skriver mediekonsernet i en børsmelding og pressemelding torsdag morgen.

Etter transaksjonen eier Polaris Media 70 prosent, NWT Gruppen 20 prosent, VK Media 10 prosent, mens 0,009 prosent eies av journalistklubben og unionenklubben i Stampen Media.

- Polaris Media og samarbeidspartnerne i PNV Media ser frem til å fortsatt videreutvikle Stampen Media som det ledende mediehuskonsernet på Västkusten i Sverige, heter det i pressemeldingen fra Polaris Media.

Polaris Media kom inn som deleier i Stampen Media i 2019, sammen med svenske NWT Gruppen AB og VK Media AB, gjennom at konsortiet PNV Media kjøpte 51 prosent av aksjene i Stampen Media. Gjennom dette partnerskapet har Stampen Media kunnet spisse fokus, øke utviklingstakten digitalt og utnytte synergier fra å være del av et større konsern som har kommet lenger i den digitale omstillingen i mediemarkedet.

Stampen Media leverte i 2020 et EBITDA-resultat på 128 millioner svenske kroner, mot -14 millioner året før. Göteborgs-Posten hadde i 2020 den største økningen i antall abonnenter siden 1974, opplaget i Allingsås Tidning økte med over 25 prosent og i TTELA med syv prosent, og opplaget økte i totalt 8 av 11 titler.

Stampen Media nærmer seg også 100 000 digitale abonnenter ifølge Polaris Media, og har det siste året hatt vekst i digitale annonseinntekter på 15 prosent. I tillegg har distribusjonsselskapet VTD snudd mangeårige tap til 27 millioner i positivt resultat i 2020.

Polaris Media la torsdag morgen også frem resultatene for første kvartal av 2021.

Solid konsern

- Medarbeiderne har gjort en fantastisk innsats de senere år, og har jobbet hardt for å nå de gode resultatene Stampen Media har fått til. Jeg vil også rette en stor takk til familien Hjörne, styret og de øvrige eierne for svært godt samarbeid, mye kunnskapsdeling og engasjement i årene som felles eiere. Stampen Media er i dag et solid konsern med sterke titler og stort potensial fremover, sier Per Axel Koch, styreleder i Stampen Media og konsernsjef i Polaris Media.

Med denne handelen avsluttes også nesten 100 års familieeierskap i Göteborgs-Posten for familien Hjörne. Peter Hjörne vil fortsette som spaltist i Göteborgs-Posten frem til høsten 2022.

Tøffe år

- For familien og meg har det vært viktig å hele tiden verne mediehusene, journalistikken og jobben i både mot- og medgang. Det er ingen hemmelighet at vi har vært gjennom noen tøffe år, men vi klarte sammen med hengivne medarbeidere og en dyktig ledelse å snu utviklingen. Når vi startet på reisen tilbake, og mediehusene og konsernet igjen sto stødig, solgte vi majoriteten til Polaris Media for å ytterligere styrke konsernet. Snuoperasjonen fortsatte med de nye eierne, og jeg er stolt over at mediehusene og konsernet går så bra, både journalistisk og økonomisk. Nå som man har skapt en stabilt god drift, er det et godt tidspunkt å overlate ansvaret til en større eier med samme langsiktige innstilling og fokus på journalistikk og fortsatt utvikling av mediehusene, sier Peter Hjörne i samme pressemelding.

Transaksjonen er gjennomført i tråd med de prisingsmekanismer som er avtalt i minoritetsaksjonærenes salgsopsjoner, der 100 av aksjene i Stampen Media verdsettes til 750 millioner svenske kroner. Prisen er basert på gjennomsnittlig EBITDA og en EBITDA-multippel på 5, med justering for balanseverdier. Prisen for minoritetsaksjonærenes aksjer er totalt 367,5 millioner svenske kroner, hvorav Polaris Medias andel av kjøpesummen er 257,3 millioner svenske kroner, melder mediekonsernet.

Ny styreleder

Trond Berger er forøvrig valgt som ny styreleder i Polaris Media AS. Det skjedde under generalforsamlingen i mediekonsernet onsdag kveld. Berger etterfølger tidligere VG-redaktør Torry Pedersen som har vært styreleder siden 2019.

LES OGSÅ: Ny styreleder i Polaris Media

Polaris Media eier en rekke mediehus i Norge og Sverige, deriblant ti mediehus rundt om i Midt-Norge: Adresseavisen, Avisa Sør-Trøndelag, Brønnøysunds Avis, Bladet, Fosna-Folket, Hitra-Frøya, Innherred, Opp, Steinkjer24 og Trønderbladet - som alle også står bak MN24. Ansatte i disse selskapene kan eie aksjer i Polaris Media.