Kraftig vekst for Sparebank 1 SMN: - Vi har hatt is i magen

Sparebank 1 SMN fikk et resultat på 768 millioner kroner i første kvartal 2021, mot 290 millioner kroner året før. Banken sier det er en økt optimisme i næringslivet i Midt-Norge.

Trondheim 30. oktober 2018 Jan-Frode Janson, ny sjef i Sparebanken Midt-Norge. Med Rolf Jarle Brøske Foto: Morten Antonsen Foto: Morten Antonsen

Kvartalet er preget av solide inntekter innenfor alle forretningsområder, effektiv drift og sterk vekst både i bedriftsmarked og personmarked. Tapene er nå tilbake på et moderat nivå, melder banken i en pressemelding fredag morgen.

"Det sterke resultatet kommer som følge av høy effektivitet, sterk vekst og en robust forretningsmodell som gjør konsernet mindre avhengig av rentemarginer. Alle forretningsområdene samles nå under samme tak for å øke effektiviteten og gi kundene en merverdi. Det har vært en sterk kundevekst i perioden", heter det i meldingen fra Sparebank 1 SMN.

- Vi har hatt is i magen og stått ved folk og bedrifter gjennom krisen det siste året. Nå velger stadig flere i Midt-Norge Sparebank 1 SMN, og bare innenfor bedriftsmarkedet har utlånsveksten vært på rekordhøyt nivå med over elleve prosent det siste året. Det er et tegn på et næringsliv i bedring som ser verdien av å velge en regional bank med korte beslutningsveier, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

LES OGSÅ: Økte tap i 2020 - men milliardresultat for Sparebank 1 SMN (+)

Økt optimisme i næringslivet

Utlånsveksten var på 2,6 prosent i denne perioden, og konsernet har nå utlån på 60 milliarder kroner til bedriftsmarkedet. Veksten kommer i hovedsak fra små og mellomstore bedrifter, samt et mindre antall bedrifter innenfor eiendom og havbruk.

Tapene i perioden er betydelig redusert til 59 millioner kroner i første kvartal, mot 308 millioner kroner i første kvartal 2020. Dette skyldes i hovedsak økt optimisme for næringslivet, selv om det fortsatt er usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene av pandemien.

Det hete boligmarkedet i Midt-Norge preger også veksten i personkundemarkedet, som har hatt en utlånsvekst på ni milliarder kroner siste tolv måneder til et samlet utlån på 130 milliarder kroner. Resultatet før skatt i privatmarked ble i første kvartal 280 millioner kroner mot 260 millioner i samme kvartal i fjor.

Opp på megling

Også de andre medlemmene i familien leverer sterkere kvartalstall enn tidligere:

Eiendomsmegler 1 Midt-Norge er markedsleder i regionen, og omsatte 1.830 boliger og næringsbygg i første kvartal. Dette er en økning fra 1459 salg i første kvartal 2020. Selskapet fikk et resultat før skatt på 21 millioner kroner i første kvartal, mot et nullresultat i samme periode i fjor.

Sparebank 1 Markets har levert et resultat på 124 millioner kroner mot et negativt resultat på 15 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

LES OGSÅ: Hun er ny kommunikasjonssjef i Sparebank 1 SMN

Bærekraft-rapportering

Sparebank 1 SMN rapporterer nå for første gang på bærekraft i forbindelse med konsernets finansielle rapportering for kvartalet.

I 2020 ble det dessuten satt av 100 millioner kroner til koronadugnad for frivilligheten i Midt-Norge, og i 2021 er det avsatt ytterligere 200 millioner kroner til samfunnsutbytte.

Nøkkeltall for Sparebank 1 SMN:

  • Resultat: 768 millioner kroner (290 millioner)
  • Avkastning på egenkapital: 14,8 prosent (5,7 prosent)
  • Vekst i utlån: 8,5 prosent (6,0 prosent)
  • Vekst i innskudd: 16,2 prosent (8,7 prosent).
  • Tap på utlån: 59 millioner kroner (308 millioner)
  • Ren kjernekapitaldekning: 18,0 prosent (16,3 prosent)