Færre konkurser i Trøndelag enn i april i 2020

I april økte antallet konkurser i Norge med 22,1 prosent sammenlignet med april i fjor. Men i Trøndelag er utviklingen annerledes.

Trondheim Tinghus, hvor mange av de trønderske konkursene behandles. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Tall fra konkursstatistikken til Bisnode Dun & Bradstreet viser at antallet konkurser i Trøndelag i april, gikk ned med 17,4 prosent sammenlignet med april i 2020.

Se tall for bransjer og fylker nederst i saken.

April er første måned med økning i antall konkurser etter at koronaen traff næringslivet. Men tallene er skjevt fordelt gjennom landet, og de store fylkene påvirker helheten. Spesielt er det Oslo som drar tallene opp, med hele 74,1 prosents økning.

Viken har hatt en oppgang i konkurser og tvangsavviklinger med 28,2 prosent i april, mens Oslo har en økning på hele 74,1 prosent. Alle andre fylker har nedgang i konkurstallene.

Selv om antallet konkurser har økt, gikk antallet bedrifter som ble tvangsavviklet av myndighetene ned med 35,7 prosent. Hittil i år har 1405 bedrifter gått overende, en nedgang på 20,7 prosent sammenlignet med de fire første månedene i 2020, skriver Bisnode i en pressemelding.

LES OGSÅ: Frifunnet etter stor Reinertsen-konkurs (+)

Kunstig nivå

Nedgangen hittil i år skyldes først og fremst en stor nedgang i konkursene i januar og februar. Etterfulgt av en liten nedgang i mars, og nå altså økning i april.

– Konkursene har lenge vært på et kunstig lavt nivå, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode Dun & Bradstreet.

­– Støtteordningene har fungert bra, men mulighetene for stadige utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger skyver egentlig bare konkursene fremover i tid. Med konkursøkning i april, og mange bedrifter som så skal betale to- og tredoble skatte- og avgiftsregninger samt feriepenger om ikke lenge, vil nok konkurstallene ganske sikkert øke videre, sier Ruud.

Konkurser og tvangsavviklinger per fylke for april 2021 sammenlignet med april 2020:

Fylke

apr.21

apr.20

Endring

Endring i %

Viken

100

78

22

28,2 %

Oslo

101

58

43

74,1 %

Innlandet

25

36

-11

-30,6 %

Vestfold/Telemark

35

37

-2

-5,4 %

Agder

27

27

0

0,0 %

Rogaland

18

19

-1

-5,3 %

Vestland

41

47

-6

-12,8 %

Møre og Romsdal

17

19

-2

-10,5 %

Trøndelag

19

23

-4

-17,4 %

Nordland

7

9

-2

-22,2 %

Troms/Finnmark

10

35

-25

-71,4 %

Svalbard + utland

1

0

1

na

Totalt

401

388

13

3,4 %

Konkurser og tvangsavviklinger per bransje for april 2021 sammenlignet med april 2020:

apr.21

apr.20

Endring

Bransje

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Jordbruk/Skog/Fiske

6

2,5 %

10

2,6 %

-4

-40,0 %

Industri

14

3,2 %

13

3,4 %

1

7,7 %

Bygg/Anlegg

116

18,0 %

72

18,6 %

44

61,1 %

Engro/Agentur

16

5,5 %

22

5,7 %

-6

-27,3 %

Detaljhandel

52

16,0 %

64

16,5 %

-12

-18,8 %

Hotell/Restaurant

32

13,2 %

53

13,7 %

-21

-39,6 %

Transport/Lagring

32

4,0 %

16

4,1 %

16

100,0 %

Eiendom

16

5,0 %

20

5,2 %

-4

-20,0 %

Tjenesteyting

73

18,5 %

74

19,1 %

-1

-1,4 %

Andre

35

9,2 %

37

9,5 %

-2

-5,4 %

Ingen bransjekode

9

1,7 %

7

1,8 %

2

28,6 %

TOTALT

401

100,0 %

388

100,0 %

13

3,4 %

(Kilde: Bisnode)

Les flere saker om konkurser her