Revidert nasjonalbudsjett:

BNP for Fastlands-Norge ventes å stige med 3,7 prosent i år

Utsiktene for norsk økonomi er bedre enn i fjor. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) anslår regjeringen at BNP for Fastlands-Norge vil øke med 3,7 prosent.

Finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I fjorårets RNB var anslaget et fall på 4,0 prosent. Da hadde koronapandemien nettopp begynt. I 2020 falt brutto nasjonalprodukt med 2,5 prosent.

Det er ventet i revidert nasjonalbudsjett (RNB) at arbeidsledigheten vil ende på 3,5 prosent i år. Arbeidsledigheten i 2020 endte på 5,0 prosent.

Regjeringen legger til grunn disse nøkkeltallene for norsk økonomi i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. Anslag fra forslag til statsbudsjett 2020 i parentes.

* Foreslått oljepengebruk i 2021 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 402,6 milliarder kroner (369,3). 33,3 milliarder kroner mer enn i fjor.

* Uttak i prosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 3,7 prosent (3,7).

* Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 0,6 (3,9): Ekspansiv virkning.

* Sysselsetting: Ventet opp 0,5 prosent i 2021 (-1,3)

* Ventet totale ledighetstall i 2021 (SSB/AKU): 4,4 prosent av arbeidsstyrken (4,6)

* Ventet registrerte ledighetstall i 2021 (Nav): 3,5 prosent av arbeidsstyrken (5,0)

* Samlet verdiskaping i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): Produksjonen av mengden varer og tjenester er ventet å stige med 3,7 prosent i 2020. (-2,5)

Oljefondet

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å bruke 402,6 milliarder kroner fra oljefondet. Det er 90 milliarder mer enn i statsbudsjettet i høst.

402,6 milliarder kroner anslås å utgjøre 3,7 prosent av oljefondet, skriver regjeringen.

Det er brudd på handlingsregelen, men mindre i absolutte tall enn i fjor. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2020, knappe to måneder etter at koronapandemien hadde begynt, brukte regjeringen 419,6 milliarder kroner fra oljefondet.

Til sammen endte regjeringen imidlertid opp med å ta ut 3,7 prosent av oljefondet også i 2020.

Økonomene er overrasket over den høye oljepengebruken i revidert nasjonalbudsjett.

– Det er jo klart at det er en enorm oljepengebruk, og en eller annen gang må det jo ta slutt, sier professor Ola Honningdal Grytten i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) til NTB.

– Man ser etter min mening en litt udisiplinert regjering, og et enda mer udisiplinert storting. Samtidig er tidene slik at man kan forsvare det i dag, men på sikt er man nødt til å stramme inn, sier Grytten, som legger til at budsjettet var omtrent som ventet.

Vil måtte heve renta

Ifølge regjeringen skyldes økningen i oljepengebruken i stor grad koronatiltak. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 sier hun er litt overrasket over at oljepengebruken er så stor.

– Det er litt høyere oljepengebruk enn forventet, og regjeringen øker til 3,7 prosent av oljefondet. Hvis du ser hva Norges Bank anslo i mars, var det 3,3 prosent av oljefondet, sier hun til NTB.

Med nullrente og en ventet økning i handelen når økonomien åpner opp igjen, kan oljepengebruken bidra til høyere priser for norske forbrukere, mener hun.

Forventer vekst utover sommeren og høsten

Årsaken til at man ikke bruker mer oljepenger, er at man venter at norsk økonomi vil begynne å ta seg opp igjen i de kommende månedene, etter hvert som befolkningen blir vaksinert.

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 anslås brutto nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge å øke med 3,7 prosent i år. I 2020 falt BNP med 2,5 prosent.

Budsjettimpulsen – vekstbidraget til økonomien – for inneværende år anslås nå til 0,6 prosent.

Arbeidsledigheten er fortsatt relativt høy i norsk målestokk, men fallende. Den ventes å ende på 3,5 prosent i 2021, mot 5,0 prosent i utgangen av 2020.

Svakere anslag enn i høst

Tross at utsiktene er gode for norsk økonomi, er utsiktene noe verre enn de var i anslagene i høst. I nasjonalbudsjettet for 2021, som ble lagt fram samtidig som statsbudsjettet i oktober, anslo regjeringen en vekst i BNP for Fastlands-Norge på 4,4 prosent.

Anslaget for arbeidsledighet i 2021 er også noe høyere nå enn det var i oktober. Nasjonalbudsjettet i oktober ventet en arbeidsledighet på 3,1 prosent.

Arbeidskraftundersøkelsen fra SSB viser imidlertid en ventet arbeidsledighet på 4,4 prosent i RNB, som er det samme som anslaget i oktober.

Her finner du flere saker om revidert nasjonalbudsjett