Vil øke lønnsomheten i landbruket med å DNA-teste jorda

Mireen Fikse fra Bionér sjekker jordkvaliteten hos gårdbruker Olav Vikhammer. Foto: Richard Sagen