Nordmenn svindlet for 295 millioner kroner gjennom sosial manipulering i fjor

I fjor gikk det samlede tapet til svindel gjennom sosial manipulering betydelig ned i Norge. Likevel ble det rapportert om tap på rundt 295 millioner kroner.

Handelen på nett kan bli en dyr handel om du ikke passer på å sikre deg mot nettsvindel. Foto: NTB / Scanpix

285 millioner kroner gjaldt transaksjoner i nettbank og 10 millioner kroner gjaldt betalingskort, viser tall fra Finanstilsynet, som onsdag la fram sin risiko- og sårbarhetsanalyse for 2021.

Tapstallet for svindel gjennom sosial manipulering, der svindleren manipulerer en betaler til å gjennomføre en transaksjon, er på nivå med 2018. Det er imidlertid en klar nedgang fra 2019 da rapporterte tall indikerte tap på over 500 millioner kroner i forbindelse med denne typen svindel.

Også når det gjelder tap etter misbruk av betalingskort, var det en nedgang på 22 prosent fra 2019. Tapene ved misbruk av betalingskort endte på 147,5 millioner kroner i 2020.

Seksjonssjef Olav Johannessen i seksjon for IT og betalingstjenester i Finanstilsynet peker på at svindel gjennom sosial manipulering fortsatt ser ut til å være den mest utbredte svindelmetoden.

– Hvilken type sosial manipulering de kriminelle benytter, endrer seg. Omfanget av svindel ved sosial manipulering er usikkert, fordi betaleren selv bærer tapet og mange svindler av denne typen trolig ikke blir meldt til banken, sier han.