Batterier blir norsk milliardindustri:

Sintef bygger batteri-laboratorium i Trondheim

Sintef investerer nå både mennesker og millionbeløp i et laboratorium for produksjon og testing av battericeller. Nyvinningen kan stå klar allerede i år.

Sintef bygger et eget batteri-laboratorium til 45 millioner kroner i Trondheim. Foto: Sintef

Laboratoriet koster 45 millioner kroner, vil bli lokalisert i Trondheim, og skal gi norsk næringsliv med ambisjoner innenfor batteriindustri, muligheten til å konkurrere på internasjonalt nivå, opplyser Sintef på egne nettsider.

- Norge og Sintef har fremragende forskningsmiljøer innen elektrokjemisk forskning. Batterier som forsknings- og innovasjonstema engasjerer allerede 150 forskere i Sintef. Nå retter vi kunnskapen på flere av våre lokasjoner inn mot et nytt, stort Sintef-laboratorium for å støtte de høye ambisjonene om å etablere industri knyttet til batteriproduksjon i Norge. For å lykkes med en slik industriambisjon er det nødvendig med en forskningsinfrastruktur i verdensklasse som kan bidra til utvikling og verifikasjon av teknologien i produksjonslinjer før den skaleres opp til fabrikknivå, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Trøndersk batterifabrikk

Meldingen fra Sintef går på mange måter hånd i hanske med utviklingen innen batteriproduksjon, også rent geografisk. Denne vinteren er batteriproduksjon satt på kartet i Midt-Norge, etter den såkalte kampen om batterifabrikken, der en rekke kommuner har kjempet om å få bygge en gigantisk norsk batterifabrikk med rundt 2000 arbeidsplasser. Fortsatt er det trønderske tomtevalg som er aktuelle, og avgjørelsen om lokalisering er ennå ikke tatt, så utspillet fra Sintef med et trøndersk laboratorium passer åpenbart inn i dette bildet.

LES OGSÅ: Malvik og Stjørdal er med videre i kampen om batterifabrikken

Den nye infrastrukturen utgjør en del av en større omsøkt nasjonal forskningsinfrastruktur for batterier i samarbeid med IFE, NTNU, UIO, UiA og FFI, og vil omfatte et komplett laboratorium for produksjon av battericeller opp til industrielt relevant størrelse og med kvalitet og kvantitet til å tilfredsstille industriens behov.

Laboratoriet vil ifølge Sintef utfylle eksisterende infrastruktur for materialutvikling og -karakterisering, småskala celleproduksjon og tilhørende elektrokjemisk testing, systemtesting, fasiliteter for elektrolyse og hydrometallurgi relevant for gjenvinning, samt multiskala modellering og simulering langs hele verdikjeden for batterier.

Brukes i egne anlegg

Dette inkluderer alle de ulike trinnene i celleproduksjon; miksing av slurry, coating og tørking av elektroder, sammensetting av battericeller i tørr atmosfære, samt elektrokjemisk klargjøring (formation) og testing av batteriene. Etter testene vil aktørene kunne foreta oppskalering til egne industrielle pilotanlegg som vil være lokalisert der fabrikkene bygges.

- Vi har håp om at en vesentlig del av investeringen vil finansieres gjennom forskningsrådets infrastrukturprogram, men vi vurderer det som avgjørende å komme raskt i gang, for at norske interesser skal kunne hevde seg i det kritiske kunnskapskappløpet som vi har innsikt i gjennom våre mange forsknings- og innovasjonsprosjekter i Europa. Investeringsbeslutningen gjør at SINTEF kan holde posisjonen som en ledende aktør innen europeisk batteriforskning som utvikler viktig kunnskap for norsk næringsliv. Batteriindustrien etableres her og nå, og Norge må utnytte mulighetsvinduet nå for å ta del i utviklingen. Uten forskningsinfrastruktur blir vi stående i startgropa, sier Bech Gjørv videre.

Følg MN24 på Facebook

Batteri-veikart

Sintef er en sentral aktør i forskningsmiljøet rundt batterier i Norge og Europa, og har nå fem aktive og fire avsluttede prosjekter innen batteriforskning finansiert av europeiske rammeprogram for forskning og innovasjon. I tillegg var SINTEF medforfatter av veikartet (the Strategic Research Agenda) for verdiskaping fra batterier i Europa og er sentral i Batteries Europe ETIP (European Technology & Innovation Platforms), Batteries European Partnership Association, Battery2030+ og the European Battery Alliance.

Det er ikke vanskelig å skjønne at Sintef nå posisjonerer seg innen batteriutvikling. NHO anslår i rapporten "Grønne elektriske verdikjeder" fra 2020 at en verdikjede knyttet til batteriproduksjon kan skape inntil 20 000 arbeidsplasser og har et omsetningspotensial på rundt 90 milliarder kroner i 2030. Norge har dessuten svært gode tradisjoner og kompetanse på utvinning og foredling av råmaterialer og metaller, mener Sintef.

LES OGSÅ: Så mye areal trenger batterifabrikken (+)

Batteri-aktørene er i gang

Mens det diskuteres om hvor nye batterifabrikker skal ligge, så er flere aktører allerede i gang. Sintef henviser til produsenter som Freyr, Elkem og Simens som store navn innen battericelleproduksjon. Freyr er tidligere kjent for sine planer om en stor fabrikk i Mo i Rana, som skal åpne i 2022.

Siemens åpnet sin batterifabrikk i Trondheim i januar 2019. Fabrikken er rettet mot maritim og offshore og Siemens Energy regner med å kunne forsyne 150-200 fartøy i året med batterier produsert ved sitt anlegg. Sintefs nye batterilaboratorium vil være lokalisert i umiddelbar nærhet til batterifabrikken, og til forskningsmiljøene på Gløshaugen.

Les flere saker om batterifabrikken her