Visit Trondheim og Midtbyen Management slås sammen:

- Dette gir oss større muskler

1. juni 2021 går Visit Trondheim AS inn i Midtbyen Management AS, i det som blir en paraplyorganisasjon sammen med Trondheim Gårdeierforening, Samarbeidsgruppen Midtby’n og Trondheim Kommune. Kirsten Schultz blir med dette også Trondheims nye reiselivssjef.

Visit Trondheim og Midtbyen Management slår seg sammen. F.v. Kirsten Schultz – daglig leder Midtbyen Management AS, Roar Hildonen - styremedlem Visit Trondheim, Svein Erik Nordbotten – styreleder Midtbyen Management AS, ordfører Rita Ottervik, Fridthjov Brun - styremedlem Midtbyen Management og Line Vikrem-Rosmæl – styreleder Visit Trondheim AS. Foto: Visit Trondheim / Midtbyen Management

- Dette gir større muskler i kampen om kundene og er unikt innen destinasjonsutvikling. sier Line Vikrem Rosmæl, styreleder i Visit Trondheim.

Styret i Visit Trondheim har ifølge Vikrem Rosmæl gjennom mange år sett på muligheten for slå seg sammen med andre aktører som har som mål å styrke destinasjonen Trondheim.

- Når vi nå går inn i et tett samarbeid med Midtbyen Management, åpner det opp for spennende muligheter både økonomisk og markedsmessig for byen vår. Samtidig er målet å være en enda mer attraktiv samarbeidspartner for næringen, sier hun videre.

Sammenslåingen ble først kjent da nyheten kom om at daværende reiselivsdirektør Tanja Holmen skulle slutte.

LES OGSÅ: Hun slutter i Visit Trondheim

Rosmæl understreker at Visit Trondheim er avhengig av midler fra sine medlemmer, partnere og det offentlige.

Pandemien rammet

- Da pandemien rammet oss i 2020, stengte naturlig nok også vi dørene, både for å sikre økonomien, men også for å få tid til å tenke over hvordan vi kunne posisjonere oss bedre i en usikker framtid for reiselivsnæringen generelt, forklarer hun.

1. juni er ny organisering et faktum, og Rosmæl mener engasjementet og enigheten i begge organisasjonenes generalforsamling, viser at det er behov for å tenke annerledes. Den nye reiselivssjefen er enig i det:

– Selskapene har jo til dels overlappende formål, arbeidsoppgaver, medlemmer og geografisk nedslagsfelt. Effektiviseringsgevinsten og synergiene kan derfor bli store. Å tenke nytt og innovativt rundt markedsføringen av Trondheim - post Covid - er også svært viktig. Ved å bruke den unike kompetansen fra våre to fagmiljø, står vi enda bedre rustet til å møte denne utfordringen, samarbeide på tvers med viktige partnere og bistå medlemmene i å nå ut til et bredere publikum. Konkurransen både regionalt, nasjonalt, og etterhvert også internasjonalt, vil være tøff de neste årene, sier Kirsten Schultz, som blir ny reiselivssjef i Trondheim og daglig leder i «nye» Midtbyen Management.

LES OGSÅ: NHO sier det fortsatt er tøft for reiselivsnæringen i Norge

Kirsten Schultz har ledet Midtbyen Management siden oktober 2016. og har tidligere jobbet i Hurtigruten og som markedssjef i Trøndelag Reiseliv.

- Det er veldig spennende å kunne ta den digitale utviklingen, som Visit Trondheim er i gang med, videre, sier hun.

– Erfaringen til Kirsten vil komme den nye organisasjonen til gode, sier Rosmæl, og påpeker at de to selskapene som nå går sammen, også er like når det gjelder ambisjoner.

Følg MN24 på Facebook

Skaffe flere besøkende

– Vårt felles mål er jo først og fremst å øke antall (besøkende og gjestedøgn i Trondheim og Trondheim sentrum. Vi ønsker enkelt og greit at flere skal legge igjen kroner og øre i butikker, kafeer, restauranter, kultur, museer og hoteller og på arrangementer slik at våre partnere, medlemmer og næringslivet i Trondheim generelt får «bang for the bucks», sier Rosmæl.

Trondheim kommune er innstilt på å bidra med økte ressurser i arbeidet med profilering og merkevarebygging, spesielt nå når private handels- og reiselivsaktører har det krevende.

– Vi stiller oss helhjertet bak den nye organiseringen og har sterk tro på at samarbeidet vil bidra til å bygge kunnskap og kjennskap om Trondheim som besøksdestinasjon, regionalt, nasjonalt, men også internasjonalt, sier ordfører Rita Ottervik. Det er viktig at også Trondhjemmere ønskes velkommen til å bruke egen by og oppsøke sentrum for handel og opplevelser.