Hard kamp om butikkjobber under pandemien – men nå kan det være slutt

Over 100 000 søkte på 578 utlyste stillinger hos Kiwi i løpet av fjoråret, men når svenskegrensen åpnes står mange i fare for å miste jobbene sine alt økte Kiwi bemanningen med 2.000 ansatte i fjor. Bare i Norgesgruppen, som eier Kiwi, Meny, Joker og Spar, økte bemanningen i dagligvarebutikkene med 3.000 i fjor, skriver Dagens Næringsliv. – Totalt fikk 803 av de 3000 fast ansettelse, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen til DN. Også konkurrenten Coop Øst hadde også et godt trykk på jobbsøkerfronten i fjor. Der ble det utlyst 326 jobber og det kom inn i underkant av 30.000 søknader. Til sammen ansatte Coop Øst 524 nye medarbeidere i fjor. Ledelsen i Norgesgruppen er usikker på hva som skjer når grensene igjen åpnes. – Vi har hele tiden vært tydelig på at en veldig stor del av bemanningsøkningen vi fikk i fjor er midlertidige stillinger. Ingen vet hvor lenge det nye kjøpemønsteret i dagligvarehandelen varer, og ingen vet hva som skjer når svenskegrensen åpnes, sier Søyland.

Foto: Terje Pedersen / NTB