Finanstilsynet: Bankene unngår korona-tap, men er sårbare

Finanstilsynets stresstest viser at norske banker vil blø kraftig under en pengepolitisk krise med sterk renteøkning og kraftig prisøkning.

Oslo 20160608. Direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen på Finanstilsynets pressekonferanse i Oslo onsdag. Finanstilsynet la fram rapporten "Finansielt utsyn 2016". Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen slår fast at norske banker så langt har klart seg bra under pandemien. I tilsynets halvårige blikk framover, rapporten Finansielt utsyn, er det store bildet at norske banker stort sett kommer seg gjennom pandemien uten store tap.

Stresstest

Verre er det hvis tilsynet tar fram krystallkula og ser på hvordan bankene vil kunne håndtere en situasjon med renter som går fra 0 til 4 prosent, oljeprisen går ned, arbeidsledigheten stiger til 7 prosent og der både renter og inflasjon løper løpsk.

I scenarioet Finanstilsynet har spilt ut, vil vi ende opp med banker som går med betydelige underskudd. Kapitaldekningen i bankene vil falle fra 19 til 10 prosent.

– Finanstilsynets stresstest viser viktigheten av at bankene opprettholder soliditeten som er bygget opp de siste årene, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Han understreker at stresstestscenarioet verken er det mest sannsynlige eller en utvikling Finanstilsynet tror på.

– Stresstesten representerer et kraftig sjokk, men er likevel ikke et usannsynlig scenario i Norge, sier Baltzersen.

Sårbare husholdninger

Ifølge Baltzersen utgjør de vedvarende høye boligprisene og husholdningenes gjeldsbelastning en «betydelig risiko» for norsk økonomi. Han peker på at prisveksten har vært høy, og at veksten i utlån til husholdninger har tiltatt.

– Husholdningenes gjeld vokser raskere enn inntektene, og andelen husholdninger med høy gjeldsgrad har økt de siste årene. Mange husholdninger er sårbare ved betydelig renteøkning, boligprisfall eller inntektsreduksjon, sier Baltzersen.

Han sier seg overrasket over den sterke boligprisveksten det siste året. Da pandemien traff oss, var forventningen et kraftig prisfall på næringseiendommer og boliger.

– Dette har ikke slått til. Vi har jo snarere sett en sterk boligprisvekst som var på 12,3 prosents årsøkning i april. Husholdningens lånevekst har økt og er nå på 5 prosent på toppen av en høy gjeldsbelastning fra før. I denne situasjonen har bankene vært svært lånevillige, sier finanstilsynsdirektøren.

Forventninger

Han viser til at de fleste som lager prognoser nå, forventer vekst og normalisering. Under presentasjonen av rapporten viste Baltzersen til flere trekk i norsk økonomi:

* Rentebelastningen – altså hvor mye det koster å låne penger – er den laveste på 30 år.

* Det er fortsatt vanskelig å se alle virkningene av pandemien på økonomien.

* Finanstilsynet er urolig for bolig- og næringsboligmarkedet dersom markedet endrer seg. Fallhøyden er stor.

* Finanstilsynet slutter seg til Norges Bank og andres vurdering av at vi fortsatt vil ha et lavt rentenivå i Norge.