Analyse: Én melkebonde skaper 2,4 årsverk - størst effekt i Trøndelag

Ifølge en ringvirkningsanalyse Samfunnsøkonomisk Analyse har laget for Tines virksomhet, sørger hver melkebonde for 2,4 arbeidsplasser i Norge.

Vestfossen 20170712. Kuer på beite. De går inn og ut av fjøset som det passer. Melking er automatisert. Bonden har investert millionbeløp i moderne utstyr for melke- og kjøttproduksjon hjemme på gården i Vestfossen. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Terje Bendiksby

Størst er ringvirkningene av virksomheten til Tine og deres melkebønder i Trøndelag og Innlandet, fulgt av Møre og Romsdal.

Ifølge samfunnsregnskapet Samfunnsøkonomisk Analyse har laget, skaper hver av de 7700 norske melkeprodusentene 2,4 årsverk utenom gården av sin melkeproduksjon. Dette kommer av både direkte, indirekte og induserte ringvirkninger av virksomheten.

De direkte ringvirkningene fra virksomheten til 30 meierier i 11 fylker gir en verdiskapning på 5,1 milliarder kroner og sysselsetter 4170 årsverk, ifølge analysen.