Dieseldrevne fiskesjarker skal bygges om til å bli klimasnille

I 2020 leverte Selfa Arctic den hybridelektriske sjarken «Sundsbøen», som bruker elektrisitet fra batterier. Neste generasjon utslippsfrie fiskesjarker vil bli drevet av hydrogen. Foto: Selfa Arctic