Her vil Sit bygge 800 nye studentboliger for 800 millioner i Trondheim

Sit vil bygge 800 studentboliger på Nardo, i blokker og lavhus langs Torbjørn Bratts vei og Nardoveien. Foto: Illustrasjon: Agraff arkitektur