Milliongebyr etter overtakelse av trøndersk bensinstasjon

Konkurransetilsynet har ilagt nordisk energikonsern et gebyr på tre millioner kroner for brudd på opplysningsplikten.

Konkurransetilsynet griper inn mot bensinstasjonene. Foto: Vidar Ruud/NTB

St1 Norge inngikk i juli 2018 avtale om leie av stasjonen Best Kyrksæterøra i Heim kommune i Trøndelag. Fristen for å informere Konkurransetilsynet utløp tre virkedager etter at endelig avtale var inngått, men tilsynet ble først informert om 14. januar 2019.

Det kommer fram i en pressemelding fra Konkurransetilsynet.

– Konkurransetilsynet har konkludert med at St1 Norge ikke har overholdt opplysningsplikten de er pålagt. Tilsynet har ikke hatt mulighet til å kontrollere overtakelsen og vi har derfor funnet det nødvendig å reagere med gebyr, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen.

Opplysningsplikt

Konkurransetilsynet har pålagt de største drivstoffkjedene en opplysningsplikt, som innebærer at de skal informere tilsynet om overtakelser av enkeltstasjoner i drivstoffmarkedet som ikke er meldepliktige etter konkurranseloven.

St1 Norge har vært pålagt opplysningsplikt siden 2017.

– Drivstoffmarkedene er svært konsentrerte, og drivstoffkjedenes erverv av enkeltstasjoner kan øke konsentrasjonen i lokale markeder og kan føre til høyere priser for forbrukerne. Opplysningsplikten er en viktig del av tilsynets kontroll med konsentrasjonen og strukturen i drivstoffmarkedene, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Ikke grov

Tilsynet har imidlertid kommet fram til at overtredelsen ikke betegnes som grov, på bakgrunn av tilsvar fra St1 Norge og etter en fornyet vurdering.

Tilsynet har dermed redusert det varslede gebyret fra 15 millioner kroner til tre millioner kroner.

– Tilsynet har kommet til at det bør ilegges gebyr av en slik størrelse at det er merkbart og egnet til å ha avskrekkende virkning. Samtidig gjenspeiler gebyrets størrelse at denne konkrete overtredelsen ikke anses grov, sier Hanne Dahl Amundsen.