Deler ut millioner til to trønderske bedrifter

Selskapene Bulbitech og Bewi Energy får i dag støtte på 22,18 millioner kroner til innovasjonsprosjekter.

Lucie Katrine Sunde-Eidem (V), Foto: Morten Antonsen

Totalt skal 1,3 milliarder kroner deles ut til innovasjonsprosjekter i næringslivet i 2021. Forskningsrådet har løpende søknadsfrist og vil gjøre ytterligere tildelinger senere i år, men i dag er det altså klart at to bedrifter i Trøndelag får til dels mange millioner kroner i støtte:

- Bulbitech AS: 14,18 millioner kroner , med prosjektnavn: "A paradigm shift in neuro-ophthalmic care: one device, a suite of tests, a world of data"

- Bewi Energy AS: 8 millioner kroner, med prosjektnavn: "En sirkulær verdikjede for BEWIs universelle rør-protektor"

MN24 har forøvrig tidligere skrevet om innovasjonen i Bewi Energy, der man utvikler produkter som kan få stor betydning for samfunnet forøvrig.

LES SAKEN HER: Trøndersk oppfinnelse skal løse internasjonalt plastproblem (+)

Bewi Energy som har brukt 132 mill. på å utvikle en plasthette til bruk i olje- og gassindustrien. Geir Skjevik, administrerende direktør Bewi Energy (Mørk genser) Camilla Bjerkli, Direktør for bærekraft Bewi Asa, Kai Thrones, markedsdirektør Bewi Energy. Foto: Terje Svaan

Innovasjon og bærekraft

– Det er utrolig bra at Venstre og regjeringen bidrar til forskning og utvikling. Vi trenger mer innovasjon og bærekraftig verdiskaping for å skape flere grønne arbeidsplasser i Trøndelag, sier Lucie Katrine Sunde-Eidem (V), statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg MN24 på Linkedin

– Innovasjonsprosjektene vil gi et bidrag til fornyelse og økt verdiskaping. I tillegg blir det gevinster for samfunnet med at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig. For Venstre er det viktig å stimulere bedrifter til merinvesteringer i forsknings- og utvikling. Norske bedrifter vet at de som satser under en krise kommer styrket ut på andre siden, sier hun videre.

Tør å satse

Et innovasjonsprosjekt er et bedriftsledet samarbeidsprosjekt og har omfattende innhold av forskning- og utvikling. Innovasjonsprosjektet skal føre til omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedriftene som deltar. Prosjektene skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger spres og blir tilgjengelige.

LES OGSÅ: Milliarder i grønn pengestøtte til norske prosjekter

27 bedrifter får støtte på til sammen 283 millioner kroner til innovasjonsprosjektene gjennom Forskningsrådet.

Forskningsrådet har løpende søknadsfrist og vil gjøre ytterligere tildelinger senere i år. Totalt skal 1,3 milliarder kroner deles ut til innovasjonsprosjekter i næringslivet i 2021.

Mest får Genetic Analysis og Thelper med 16 millioner kroner hver. Også Norsk Hydro, Telia og Jotun er blant dem som mottar midler.

– Vi er heldige som har så mange bedrifter som tør å satse på forskning og utvikling. Forskning gir bedriftene et konkurransefortrinn som igjen bidrar til å skape nye jobber og løsninger. Det trenger Norge for å løse de utfordringer vi skal håndtere i årene som kommer, sier næringsminister Iselin Nybø (V).