Åpner selvbetjent lokalmat-utsalg i Trondheim

Frostabua Trondheim S, daglig leder Hilde Aune. Foto: Kristian Ulvik