Rapport om kvinner i fiskeriene: Kultur og holdninger må endres

Dersom andelen kvinner i fiskeriene skal økes, må kultur og holdninger endres, viser en ny rapport. Fiskeriministeren ber hele næringen ta tak.

Oslo 20200508. Portrett av Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Fredrik Hagen

– Rapporten til Nofima forteller oss noe viktig om en av landets største næringer. Nemlig at fiskeriene går glipp av dyktige arbeidsfolk, hvis vi ikke blir flinkere til å inkludere og rekruttere flere kvinner, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

– Her må alle sammen i alle ledd ta et tak for mer likestilling i fiskerinæringen. Innsikten fra rapporten skal vi ta med oss i arbeidet med en likestillingsstrategi for fiskeriene, sier han.

Stortinget i august

Nofima har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet rapporten «Bedre likestilling i fiskeriene». Likestillingsstrategien skal etter planen legges fram for Stortinget i august.

I tillegg til at næringen er mannsdominert og til tider har en røff kultur, peker rapporten på utfordringer med å kombinere yrket med ansvar for barn.

Lav andel kvinner skyldes dessuten at få kvinner velger fiskeriyrket. Andelen jenter på fiske og fangst-linjene på videregående skole er på bare 11,3 prosent.

Sent inn i yrket

Kvinner kommer senere inn i yrket og blir værende kortere. I de åpne fiskeriene, der det ikke nødvendig å ha fisketillatelse for å delta, er andelen kvinnelige fiskere på 4,3 prosent, mens den er under 2,5 prosent i de lukkede fiskeriene.