Tungtransporten får kjøre rundt i sentrum, men ikke ut på E6

Terje Forbod med sitt 50 tonn tunge vogntog. Foto: Espen Bakken