Kvartalstall:

Sterkt for bank - tøft for treningssenter

En rekke norske selskaper har levert resultater for andre kvartal. Her er fem av de ferskeste.

Oslo Børs. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

DNB:

DNB fortsetter 2021-oppturen og leverer et resultat på 6,4 milliarder kroner i andre kvartal. Det er opp 548 millioner kroner fra første kvartal. Banken viser til gjenåpningen av samfunnet og solid likviditet i de fleste husstander som årsaker til det sterke resultatet.

I en pressemelding skriver de at de opplever resultatvekst på alle driftsområder.

– Selv om vi ikke har lagt pandemien fullstendig bak oss ennå, har en følelse av optimisme definitivt kommet tilbake til norske bedrifter og hushold. Vi ser vekst i alle deler av banken, og jeg kan ikke huske et kvartal der det har vært mer kundeaktivitet i alle tjenestene vi tilbyr, sier administrerende direktør Kjerstin Braathen.

I løpet av kvartalet har DNB hatt en vekst i inntjeningen på lån på 1,4 prosent og 2,7 prosent i henholdsvis privatkundemarkedet og forretningsmarkedet. Selskapet skriver at de er i en sterk posisjon til å kunne betale ut utbytte til aksjeeiere, og at de er blitt autorisert av generalforsamlingen til å utbetale 9 kroner per aksje for 2020.

I løpet av kvartalet fikk DNB godkjent oppkjøpet av Sbanken fra Finansdepartementet, men de venter fortsatt på godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Følg MN24 på Facebook her.

Kongsberg Gruppen:

Kongsberg Gruppen fikk i andre kvartal et driftsresultat (EBITDA) på 993 millioner kroner, en klar oppgang fra resultatet i samme periode i fjor. Driftsresultat i andre kvartal i 2021 er 34 prosent høyere enn de 740 millionene resultatet endte på i 2020.

Driftsinntektene lå på 6,76 milliarder kroner andre kvartal i år, opp fra 5,98 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

– Vi fortsetter den gode utviklingen også i andre kvartal 2021. Forsvarsvirksomheten har igjen tosifret vekst og viser solid lønnsomhet. På maritim side har situasjonen det siste året vært noe mer krevende, men forretningsområdet er nå tilbake med vekst og ytterligere lønnsomhetsforbedring i kvartalet, sier konsernsjef Geir Håøy.

Gjensidige:

Gjensidige fikk i andre kvartal et resultat før skatt på 2,3 milliarder kroner, en liten nedgang fra samme periode i fjor, som var kvartalsrekord for konsernet. Resultatet for andre kvartal i 2021 er 150 millioner kroner lavere enn i 2020, men vesentlig høyere enn i 2019, da resultatet endte på 1,72 milliarder kroner.

Resultat etter skatt ble 1,8 milliarder kroner, tilsvarende 3,64 kroner per aksje. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten ble 1,53 milliarder kroner, en oppgang fra 1,34 i samme periode i 2020.

– Vi er veldig fornøyde med de sterke resultatene vi fortsetter å levere. Dette er i stor grad et resultat av vår solide merkevare, effektive drift og dedikerte medarbeidere som legger stor vekt på å betjene våre kunder hver dag, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Konsernet hadde en kraftig forbedring fra første kvartal i 2020 til første kvartal i 2021. Det fører til at resultatet før skatt hittil i år er nær dobbelt så høyt som i første halvår i fjor. Hittil i år er resultatet 2,93 milliarder kroner, mens det var 1,98 etter seks måneder i 2020.

Les også: Veksten fortsetter for trøndersk teknologi-gigant - har passert 1000 ansatte

Sats:

I løpet av andre kvartal fikk Sats åpne opp igjen treningssentrene sine, men selskapet tapte likevel 163 millioner kroner i løpet av perioden. Kvartalsregnskapet viser at selskapet hadde en omsetning på 670 millioner kroner i løpet av kvartalet, mot 744 millioner kroner i samme periode i fjor. Justerer man imidlertid for kompensasjonsordningene fra myndighetene, økte inntektene med 3 prosent sammenlignet med i fjor. Sats understreker at restriksjonene er strengere nå enn under gjenåpningen etter den første koronabølgen i fjor. Men alle treningssentrene er nå åpne igjen.

Antall medlemmer har falt med 6 prosent siden utgangen av andre kvartal i fjor, og totalt har kjeden nå 612.000 medlemmer.

– Vi er glade for å se at medlemmene våre er ivrige etter å komme tilbake til treningssentrene, og i enda større grad enn under gjenåpningen i fjor, sier Sats-sjef Sondre Gravir i presentasjonen av kvartalsregnskapet.

Selskapet opplyser at det totale antallet besøk er på linje med i fjor, selv om restriksjonene nå legger strengere begrensninger på kapasiteten og at antallet medlemmer er lavere.

Storebrand:

Storebrands konsernresultat før skatt og amortisering endte på 1,35 milliarder kroner i andre kvartal, en økning fra 808 millioner i samme periode i fjor. Det var på forhånd ventet et resultat på 1.291 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Omsetningen til konsernet kom på 1,47 milliarder kroner, opp fra 1,3 milliarder kroner i andre kvartal i 2020. Veksten i forvaltningskapital var 157,3 milliarder kroner (18 prosent) mot samme periode i fjor. Totale midler til forvaltning er nå 1.037 milliarder kroner, noe som tilsvarer en vekst på 75 milliarder kroner hittil i år.

Last ned MN24-appen til Iphone her.

Last ned MN24-appen til Android her.