Laksefisket stanses før tiden i Nordfjord og Namsfjorden

På grunn av lite laks i elvene, stopper Miljødirektoratet laksefisket i vassdrag rundt Nordfjord og Namsfjorden 14 dager tidligere enn planlagt.

Laksefisket stanses tidligere enn planlagt flere steder på grunn av lite fisk. Foto: Terje Bendiksby/NTB

– Situasjonen gir grunn til bekymring, og gjør at vi nå setter inn ekstraordinære tiltak, sier fungerende leder Lovise Marie Vårhus i fiskeseksjonen i Miljødirektoratet.

Ifølge direktoratet tyder foreløpige tall på at lakseinnsiget er omtrent halvert fra gjennomsnittet i 2016–2019 i vassdragene rundt Nordfjord i Vestland og Namsfjorden i Trøndelag.

– For å beskytte de sårbare bestandene av den viktige laksen, og for å sikre at det vil være mulig å fiske laks fra disse vassdragene også i framtiden, er vi dessverre nødt til å begrense årets fiske, sier Vårhus.

Direktoratet opplyser at innsiget av laks også er betydelig lavere enn gjennomsnittet de siste årene i Øst-Finnmark. Her er det for tiden stor oppvandring av pukkellaks i vassdragene, men veldig lite atlantisk laks.

– Sør-Varanger jeger- og fiskeforening har midlertidig stengt fisket i Munkelva, Klokkerelva og Karpelva fordi det rapporteres om svært lite laks som til nå har gått opp i disse elvene, opplyser direktoratet.