Børsnotert bedrift har skiftet mening om oppkjøp

Oppdrettsselskapet NTS ønsker likevel å kjøpe oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon i Trondheim.

Oppdrettsmerd: Norway Royal Salmon skal plassere en enorm utviklingsmerd for lakseoppdrett utenfor kysten av Senja. Selskapet er nå i spill etter at aksjer i flere oppdrettsselskaper har byttet eiere. Foto: Norway Royal Salmon

I juni meldte oppdrettskonsernet NTS, som er notert på Oslo Børs, at selskapet ikke ønsker å by på aksjene i Norway Royal Salmon (NRS), som er et annet børsnotert lakseoppdrettsselskap.

Må betale seks milliarder

Nå har NTS ombestemt seg: Selskapet ønsker likevel å kjøpe NRS, og fremmet fredag et bud som verdsetter NRS til 9,1 milliarder kroner. Siden NTS allerede eier en tredel av NRS, betyr det at NTS, hvis alle aksjonærer aksepterer tilbudet, må ut med seks milliarder kroner for å sikre seg resten av selskapet.

Virksomhet i nord

NRS har hovedkontor i Trondheim, men all oppdrettsvirksomhet i selskapets regi foregår i Troms og Finnmark og på Island.

Konsernsjef: Charles Høstlund er leder for trondheimsbaserte Norway Royal Salmon Foto: Vegard Eggen

NTS med hovedkontor i Rørvik i Nærøysund, var opprinnelig et tradisjonelt transportselskap, og het derfor Namsos Trafikkselskap, men har dreid virksomheten til å handle mer og mer om oppdrett, og er nå et rendyrket oppdrettskonsern.

Opp eller ned

Om NTS skal eller ikke skal kjøpe NRS har utgangspunkt i at flere oppdrettsvirksomheter på Frøya og i Nærøysund for tiden er involvert i endringer på eiersiden. En avtale fra juni som involverte, Midt-Norsk havbruk i Nærøysund, et islandsk oppdrettsselskap, Måsøval og Helge Gåsø på Frøya, ga NTS kontroll over vel 30 prosent av aksjene i NRS. Det utløste tilbudsplikt, der NTS innen fire uker måtte enten selge seg ned, eller tilby seg å kjøpe resten av selskapet.

Budet fra NTS på NRS blir stående til 16. august.

Følg MN24 på Facebook.