Kompetansen har gradvis forsvunnet fra distriktene. Nå vil folk tilbake

Søskenbarna Arnstein Græsli (t.v.) og Audun Græsli driver Aurotech Ultrasound i Tydal. De sysselsetter ni ansatte, fordelt på fem med bachelorgrad, tre med mastergrad og en med doktorgrad – og er med det kroneksempelet på en tilbyder av kompetansearbeidsplasser i distriktet. Foto: Morten Antonsen