Ny rekord for produksjon av kraft

Fylte vannmagasiner, mer vindkraft og oppgraderte anlegg har ført til produksjon av mer kraft. Dermed ble det en rekord for andre kvartal.

Florø 20200616. Arbeidet med å montere vindmøller pågår for fult på Guleslettene vindpark like ved Florø. Totalt skal det reises 47 vindmøller i dette området. Hvert tårn er 90 meter høyt. Parken skal produsere nok strøm til over 43 000 eneboliger hvert år. Foto: Tore Meek / NTB Foto: Tore Meek

Produksjonen av kraft var på 35,9 terawattime (TWh) i 2. kvartal 2021. Det er 1,9 prosent høyere sammenlignet med 2. kvartal året før, og det høyeste nivået som er registrert for dette kvartalet i statistikken, ifølge SSB.

Selv om vindkraften har hatt en betydelig vekst de siste årene, er det fortsatt vannkraft som dominerer. Vannkraft utgjorde 93,1 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde 1,2 og 5,7 prosent.

Det var også stor etterspørsel etter kraft og høye spotpriser på strøm i 2. kvartal som har bidratt til den høye kraftproduksjonen.