Høyeste nivå av laksesykdom siden 1993

Ikke på nær 30 år er det påvist like mange tilfeller av ILA på oppdrettslaks, ifølge Veterinærinstituttet, som sier næringens utfordringer fortsatt er store.

Norsk oppdrettslaks. Foto: Kent Skibstad / NTB

Instituttet la onsdag fram den årlige fiskehelserapporten, hvor det fremgår at utfordringene innen velferd og sykdom hos oppdrettslaks ikke har bedret seg.

Over 52 millioner oppdrettsfisk gikk tapt i 2020, tett opptil rekordåret 2019 med 53 millioner.

Dobling

23 tilfeller av infeksiøs lakseanemi (ILA) ble påvist på oppdrettslaks i sjø i fjor. Det er dobbelt så mange som året før. Flesteparten av tilfellene ble påvist i anlegg i Troms og Finnmark.

Også sykdommene pankreassykdom (PD) og hjertesprekk (CMS) var utbredt i norske oppdrettsanlegg i fjor.

– Når det regimet vi har ikke gir ønskede resultater med tanke på å forbedre sykdom og velferd, må vi tenke nytt og gjøre noe annet, sier avdelingsdirektør Edgar Brun ved Veterinærinstituttet.

LES OGSÅ: Nå kommer en ny havbruksstrategi

Målrettede tiltak

Han sier at det jobbes med å forbedre den nasjonale oversikten over hva fisken faktisk dør av, og at målrettede tiltak kan finjusteres ettersom det kommer stadig ny forskning og kunnskap på området.