DN: NTS vant budkamp om Salmonor

NTS og Salmonor har inngått avtale om fusjon, som verdsetter Salmonor til tre milliarder kroner, melder avisa Dagens Næringsliv.

Helge Gåsø er styremedlem og stor eier i NTS. Foto: Håvard Jensen

Det børsnoterte selskapet NTS har inngått en transaksjonsavtale med Salmonor, som ifølge DN planlegger å gjennomføre en fusjon mellom NTS-heleide oppdrettsselskap Midt-Norsk Havbruk og Salmonor.

Lakseselskapet Salmonor skal ha mottatt bud fra flere børsnoterte selskaper den seneste uken. John Fredriksen-kontrollerte Mowi og Witzøe-kontrollerte Salmar skal ha vært blant de interesserte selskapene, skriver Dagens Næringsliv.

Salmonor verdsettes til nesten tre milliarder kroner, etter utbetaling av 380 millioner kroner i utbytte til aksjonærene før transaksjonen, heter det på dn.no.