Norges Fiskarlag reagerer på nytt sjømat-utvalg

Lederen i Norges Fiskarlag reagerer på at verken fiskere eller salgslag er representert i utvalget som skal gi råd om sjømatprodukter i Norge.

Norsk oppdrettslaks. Foto: Kent Skibstad / NTB

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) må utvide utvalget som tirsdag ble oppnevnt for å gi råd om sjømatprodukter i Norge, mener leder Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlaget.

– Fiskerne er tilgodesett å være referansegruppedeltagere. Dette gir ikke et godt grunnlag for et helhetlig råd som dekker hele verdikjeden, mener Ingebrigtsen.

Han påpeker at flåten og salgslagene spiller en viktig rolle i all omsetning av fisk i Norge.

Følg MN24 på Facebook

Mangler legitimitet

– Jeg vil derfor si at utvalget mangler legitimitet når både de som er hovedleverandører av råstoffet, samt representanter for omsetningsleddet, heller ikke er representert, sier Ingebrigtsen.

Utvalget skal gi råd om hvordan det kan legges til rette for at mer av fisken som fiskes i Norge, også bearbeides her, hvordan det kan legges til rette for grønn omstilling, og at sjømatindustrien skaper flere helårlige arbeidsplasser, ifølge regjeringen.

Utvalget skal levere sine anbefalinger innen 1. november 2021.

Her finner man flere saker om sjømat og havbruk