Petters Setten i garasjen hvor alle figurene blir til. Foto: Stig Jakobsen

I en garasje i Ogndal har Petter skapt et helt univers med figurer av tvunnet stål