Betydelig nedgang for NTE – årsresultatet er mer enn halvert siden 2019

Det foreløpige resultatet før skatt ender på 419 millioner i 2020. Det er en betydelig nedgang fra året før, men konsernsjef i NTE, Christian Stav, er godt fornøyd.

Christian Stav, administrerende direktør i NTE. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Det skriver NTE i en pressemelding.

– Jeg er godt fornøyd med at vi greier å levere solide resultater også i et krevende år som 2020, sier konsernsjef Christian Stav i pressemeldinga.

– Vårt hovedfokus under pandemien har vært å sikre leveransen av samfunnskritisk infrastruktur som fornybar energi og fiberbasert bredbånd til trønderne. Det har dyktige NTE-medarbeidere lyktes godt med, fortsetter han.

Naturlig nedgang

NTE-konsernet fikk et foreløpig resultat før skatt i 2020 på 419 millioner kroner. 2020 var et år preget av koronapandemi og svært lave kraftpriser, men god kundevekst og solid drift i hele konsernet sikrer et godt resultat.

Dette tilsvarer en vesentlig nedgang sammenligna med samme resultat i 2019, men selskapet skriver i pressemeldinga at de 1.270 millionene i årsresultatet den gang var blant annet på grunn av betydelige engangseffekter. Konsernets underliggende årsresultat etter Norsk Regnskapsskikk ble i 2020 på 339 millioner kroner, mot 337 millioner kroner i 2019.

Energiproduksjonen i 2020 ble på 4.123 GWh, mot 3.967 GWh samme periode i fjor. En mild vinter og mye nedbør er årsaken til den høye kraftproduksjonen. Prisnivået i 2020 har derimot vært svært lavt, noe som har medført svakere resultat fra vår energiproduksjon. I 2020 ble gjennomsnittlig kraftpris 9,6 øre/KWh, mot 37,8 øre/KWh i 2019.

– Vi hadde en høy energiproduksjon i 2020, men samtidig var kraftprisene svært lave, sier Stav.

Selv om resultatet fra energidelen av NTEs drift ble svakere i 2020, har de andre virksomhetsområdene til selskapet gått opp. I pressemeldinga skriver NTE at de leverer fiberbasert bredbånd til over 58.000 kunder i Midt-Norge. I tillegg har selskapets eierandel i Tensio bidratt til resultatet.

Tjente på Tensio

– Vi har også i år vekst i antall strømkunder og leverer nå strøm til over 82.000 private hjem, bedrifter og offentlige virksomheter. Også vår elektrovirksomhet oppnår gode resultater i 2020. Konsernets eierandel i det midtnorske nettkonsernet Tensio har også bidratt til det gode resultatet for 2020, sier Stav i pressemeldinga.

Endelig årsrapport for 2020 vil bli publisert etter styrets behandling 20. april 2021. Da vil også forslag til utbytte fastsettes.