Etter å ha registrert gamle klær i mange år, var det blitt så mye at Berit måtte gjøre noe med dem – det ble til en bedrift som har eksistert i et kvart århundre

Berit Bjerkem foran stabburet som huser alle de nordtrønderske klesskikkene fra 17- og 1800-tallet. Foto: Stig Jakobsen