To lokale bedrifter kan bli tatt ut i streik fra søndag

LO har varslet storstreik foran meklingen i årets lønnsoppgjør. Over 23.000 medlemmer kan bli tatt ut i streik om ikke partene blir enige innen midnatt til søndag.

Ansatte i Trønderbilene blir tatt ut i streik dersom ikke LO og NHO blir enige om tariffoppgjøret innen lørdag kveld. Foto: Innherred

Meklingsfristen for tariffoppgjøret mellom LO og NHO går ut natt til søndag 11. april. Hvis partene ikke blir enige, vil rundt 23.500 arbeidstakere i NHO-bedrifter over hele landet tas ut i streik.

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig. Jeg konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til sitt eget forbunds nettside.

Hun mener at LO med streikevarselet viser styrken og solidariteten i frontfagsmodellen.

– Vi tar kampen for hele arbeidslivet mot NHOs provoserende krav om reallønnsnedgang, og stiller oss solidarisk bak kravet om et ekstra lønnsløft for de lavest lønte.

På lista over det første streikeuttaket, er det to bedrifter oppført i Steinkjer.

Dette gjelder ansatte ved Veidekke Industri AS (Norsk Arbeidsmandsforbund) og Trønderbilene Avdeling Steinkjer (Fagforbundet og Fellesforbundet).