Aldri hatt så mange søkere

Nord universitet slår alle tidligere rekorder med hele 6.030 søkere.

Ved Nord universitet i Steinkjer er det planlagt 207 studieplasser høsten 2021. 300 har søkt seg til utdanningsstedet. Foto: Håvard Finnseth

Det har aldri tidligere vært så stor interesse for å studere ved Nord universitet. Hele 6.030 studenter har Nord universitet som sitt førstevalg i samordna opptak.

Det er en økning på 16 prosent fra 2020. På Steinkjer har man opplevd en økning fra 493 søkere til hele 613 søkere til sammen, på samordna opptak og lokalt opptak.

– Vi er veldig godt fornøyde med at så mange søker seg til Nord universitet. Det rekordhøye antallet viser oss at vi har studier som er attraktive for mange, sier Tor Dybdal-Holthe til InnoCamps interne nettside.

168 søkere til 50 plasser

Det han er spesielt fornøyd med, er søkertallene til det nettbaserte studiet innkjøpsledelse. Hele 168 søkere er det til de 50 studieplassene.

Andre fag som opplever stor pågang, er økonomi og ledelse ved Handelshøgskolen Nord samt biovitenskap og akvakultur. På totalt 20 studieplasser på master i biovitenskap, er det 56 førsteprioritetssøkere. Av disse er halvparten av søkerne fra land utenfor EU.

Det nye studiet husdyrvitenskap har fått 10 søkere. Det tilbys for første gang denne høsten.

– Vi er svært glade for at master i biovitenskap, fordypning i terrestrisk økologi og naturforvaltning også i år har gode søkertall. Med et allerede voksende fagmiljø rundt NIBIO og landbruksklynga på InnoCamp Steinkjer og to masterfordypninger ved universitetet vil studentlivet bli beriket av et faglig bredere, og etter hvert mer internasjonalt miljø. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Anita Sundet, studieveileder ved Nord universitet.