Forhandlinger pågår – snart blir det en stor endring på Amfi-senteret

foto