Mens kommunen sliter med å få sykepleiere, er ikke dette tilfelle for Skatteetaten: – Langt fra en ønsket situasjon