I sentrum har det plutselig dukket opp ei ny vogn

foto