Har lagt en plan for 1000 nye arbeidsplasser i Steinkjer. Peker på tre satsingsområder.

foto