Selskapet kom plutselig høyt opp på lista over Steinkjers største: - Glade for godt fotfeste i byen