Nyetableringer i næringslivet: Nettbutikk og dronevirksomhet i vindmølleparker

foto