Mens prisene skjøt fart, sto de nesten stille i den spesielle butikken

foto