Etter det dramatiske inntektsfallet i 2020, snudde det for Steinkjerfestivalen

foto