Varslet kommunen om tvilsom aktivitet. Nå skal kontrollutvalget se på saken.