Her åpnet det bensinstasjon i 1954. I dag stenger de for siste gang.

foto